Начало > Новини > Съдържание
Какви са факторите, които засягат медните фючърси
- Sep 05, 2017 -

1. Макроикономическа ситуация

Медта е важна промишлена суровина и нейното търсене е тясно свързано с икономическата ситуация. С нарастването на икономиката цените на медта се повишиха с нарастването на търсенето и цените на медта паднаха в рецесията. В анализа на макроикономиката, има два показателя е много важно, единият е темпът на икономически растеж, или растежът на БВП, а другият е темп на растеж на промишленото производство.

2. Правила за внос и износ

Политиката за вноса и износа, особено тарифната политика, е важно средство за балансиране на вътрешното търсене и предлагане чрез коригиране на разходите за внос и износ на дадена стока за контрол на вноса и износа на дадена стока. От 1 януари 2008 г. Китай е извършил нулеви тарифи за внос на рафинирана мед, а ставката на експортния данък за рафинирана мед с висока чистота е 5%. 10% от ставката на експортния данък за медната партида (№ 79 от 2007 г. на Генералната администрация на митниците) е намалена.

3. Разширяване и заместване на потреблението на мед

Консумацията е пряк фактор, влияещ върху цената на медта, а развитието на медната промишленост е важен фактор за влияние върху потреблението. С бързото развитие на науката и технологиите приложението на мед се разширява и медта започва да играе роля в областта на медицината, биологията, свръхпроводимостта и опазването на околната среда. IBM е приела мед вместо алуминий в силициеви чипове, отбелязвайки най-новите пробиви в приложението на мед в полупроводниковата технология. Тези промени ще повлияят на потреблението на мед в различна степен.


Един чифт: Приложни полета на кадмиев телурид

Следваща: Не