Начало > Знания > Съдържание
Защо трябва да бъде накалена Алумина
- Sep 05, 2017 -

Тъй като ние всички знаем, Алумина включва 8 вида на хомогенни специална форма кристал, като α, β, γ, rho, θ, Капа, ЕТА, и така нататък, неговото най-широко използваните в промишленото производство е α, бета, γ и Rho диалуминиев триоксид. В решетка на α-тип триоксид, кислородни йони са плътно подредени шест площад и al3 + е симетрично разпределени в центъра на осем тяло лиганд, заобиколен от кислородни йони, кристалната решетка могат да бъдат много големи, така че топенето точка и точка на кипене са много високи. Α-тип триоксид е неразтворим във вода и киселина и е най-стабилна фаза на диалуминиев триоксид. За производството на различни керамика, огнеупорни материали, но и за смилане на агенти, пълнители, etc., висока чистота α-тип Алумина или производството на синтетични Корунд, изкуствени Рубин и сапфир суровини. Да формират диалуминиев триоксид, тя трябва да преминат повече от 1000 градуса на калциниране, така че нискотемпературни Алумина може да бъде преобразувана α-кристален алуминий, тоест, калцинирана триоксид.

Един чифт: Микрокристална

Следваща: Не