Начало > Знания > Съдържание
Как триоксид могат да бъдат преработени в Алумина микропрашинки
- Sep 05, 2017 -

С бързото развитие на електролитни алуминий, керамика, медицина, електроника и техника в Китай все още има голям растеж пространство в търсенето на диалуминиев триоксид, и търсенето на други производители, въз основа на диалуминиев триоксид е все повече и повече, включително алуминиев прах, което е много добра практичност.

След изготвянето на качествени суровини, първо да се смачка, обикновено чрез смачкване цилиндър да завърши. Защото чистотата на диалуминиев триоксид в суровините не е висока, има много примеси, така че е необходимо за по-нататъшно декапиране и за измиване, тоест, с цел премахване на примеси в чисти, да се получи висока чистота Алумина частици.

След това материалът е избран чрез промиване метод, и материалът е мокра, така че тя трябва да бъде изсушавана в оборудване за сушене. След изсушаване, между другото да го забивам фини частици, която не е била в окончателното шлайфане микро-прах, но също и чрез калциниране, накисване и други процеси за да накрая оформят.