Начало > Знания > Съдържание
Развитие на триоксид
- Sep 05, 2017 -

Данните показват, че Китай е най-големият производител на алуминий, с 56.355 милиона тона на глобалното Алумина производство през 2010 г. 28.955 милиона тона от производството на двуалуминиев триоксид в Китай и година по годишен растеж на 20.14. %, 51.38 % от общия дял. На 2010 г. Китай алуминиев оксид видно консумация достига 33.21 милиона тона, годишен прираст на 14,05 %, нето внос 4.26 милиона тона, боксит внос на 30.19 милиона тона, външната зависимост на 39.71 %, Алумина външната зависимост на 47,26 %.

С бързото развитие на електролитни алуминий, керамика, фармацевтични продукти, електроника и техника в Китай все още има голям увеличение на търсенето на алуминий, и непрекъснато ще увеличи производството на двуалуминиев триоксид. В комбинация с данни за производството на 2005 - 2010 г. Китай диалуминиев триоксид, се очаква, че на Китай производството на двуалуминиев триоксид ще достигне 33 милиона тона през 2011 г., с ръст процент от 14 % а 2012 г. ще продължи да расте на база 2011, произвеждащи повече от 38 милиона тона.

В допълнение с оглед продължаване мащабни растеж в на Китай в областта на строителството, както и поради непрекъснат урбанизацията, бъдещето на алуминиеви индустрия е много оптимистично. Алумина търсенето на Китай се очаква да нарасне с 15 % до 38.19 милиона тона през 2011 г. над една година по-рано, с 42 милиона тона от диалуминиев триоксид търсене през 2012 г. до 10 % на сто на година.